ICTS4PYME

Servizo de supercomputación do CESGA para as PEMEs da rexión transfronteriza Galicia-Norte de Portugal

O CESGA, dentro do Programa de Colaboración Transfronteriza (POCTEP) a través do proxecto CloudPYME2 con referencia 0682_CLOUDPYME2_1_E, ofrece as Pequenas e Medianas Empresas a posibilidade de empregar as infraestructuras de supercomputación para proxectos de Investigación, Desenvolvemento e Innovación ou para formación do seu persoal en tecnoloxías relacionadas coa Computación de Altas Prestacións.

O obxectivo da convocatoria é facilitar o acceso a estos recursos computacionais a estas empresas, para que melloren a sua competitividade internacional a través do desenvolvemento de novos productos ou servizos.

Logotipo POCTEP Logotipo CESGA
info@cloudpyme.ue - CloudPYME2 - 0682_CLOUDPYME2_1_E