INFORMACIÓN

Para obter toda a información sobre as condiciónns de acceso, lea atentamente o documento normativa de acceso.
En caso de dúbidas ou preguntas pode contactar con nos na dirección info@cloudpyme.eu ou no teléfono +34 981 56 98 10.

Oferta para 2015

Data de apertura: 6 de abril de 2015.
Data de peche: 10 de maio de 2015 (17:00 h). (Actualizado)
Comenzo previsto do acceso: 1 de xullo de 2015.
Finalización prevista do acceso: 30 de setembro de 2015.
Horas de computación ofertadas: 200.000.

Oferta para 2014 (Pechada)

Data de apertura: 5 de xuño de 2014.
Data de peche: 14 de xullo de 2014 (17:00 h).
Comenzo previsto do acceso: 15 de setembro.
Finalización prevista do acceso: 16 de marzo de 2015.
Horas de computación ofertadas: 200.000.

Tipos de acceso

Acceso telemático: acceso a horas de cálculo de forma non presencial.
Acceso presencial: estancias de Formación, Investigación, Desenvolvemento, Innovación ou Formación exclusivamente no CESGA.

Financiación

Acceso telemático
As empresas dispoñerán de acceso telemático aos recursos computacionais de modo gratuito. A utilización de aplicacións que requiran licenza por parte do fabricante non está incluida no acceso, debendo a empresa beneficiaria soportar os costes asociados ao uso desa licenza.

Acceso presencial:
A financiación das horas de cálculo asociadas aos accesos presenciais serán a descrita no apartado anterior para o caso telemático. O resto de gastos derivados dos accesos presenciais (viaxes, aloxamento, manutención, etc.) correrán a cargo do beneficiario.

Requisitos xerais

Acceso telemático
As empresas que se beneficien do acceso telemático deben tener a sua sede social, ou centro de traballo onde se realizará a actividade proposta, na zona transfronteriza Galicia-Norte de Portugal, en concreto:
Galicia:
Ámbito básico: Pontevedra e Ourense
Adxacentes: A Coruña e Lugo
Norte de Portugal:
Ámbito básico: Minho Lima, Cávado e Alto Trás os Montes
Adxacentes: Grande Porto, Ave e Tãmega

As empresas teñen que ter a calificación de Pequenas e Medianas Empresas según a definición da Unión Europea recollida en Commission Recommendation 2003/361/EC ou ser traballadores autónomos.

Acceso presencial
Os accesos de este tipo estarán restrinxidos a traballadores de empresas que cumpra os requisitos descritos no apartado anterior.

Logotipo POCTEP Logotipo CESGA
info@cloudpyme.ue - CloudPYME2 - 0682_CLOUDPYME2_1_E